Elektronsko fakturisanje

“Koncentrišite se na to gde želite stići, a ne gde ste bili. “-J.M. Templeton

ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

(„Službeni glasnik RS“, br. 44/21 i 129/21).

  • PRAVILNIK O ELEMENTIMA ELEKTRONSKE FAKTURE, FORMI I NAČINU DOSTAVE PRATEĆE I DRUGE DOKUMENTACIJE KROZ SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU I POSTUPKU ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU PRIMENE STANDARDA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA („Službeni glasnik RS“, br. 69/21 i 132/21).

 

  • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA („Službeni glasnik RS“, br. 69/21 i 132/21).
  • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU („Službeni glasnik RS“, br. 69/21 i 132/21).
ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKRTONSKOM POSLOVANJU

(„Službeni glasnik RS”, br. 94/17 i 52/21).

  • UREDBA O USLOVIMA ZA PRIPREMU DOKUMENTA ZA POUZDANO ELEKTRONSKO ČUVANJE I FORMATIMA DOKUMENTA KOJI SU POGODNI ZA DUGOTRAJNO ČUVANJE („Službeni glasnik RS“, broj 86/18).