Fiskalizacija

“Neuspeh nije najstrašnija stvar na svetu. Najstrašnije je ne pokušati. “-John Moneghan

ZAKON O FISKALIZACIJI

(„Službeni glasnik RS“, br. 153/20 i 96/21).

  • UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA NA MALO PREKO ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA („Službeni glasnik RS“, br. 32/21 i 117/21).
  • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIJSKE PODRŠKE OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE ZA USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE FISKALIZACIJA („Službeni glasnik RS“, broj 95/21).
ZAKON O FISKALNIM KASAMA

(„Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 93/2012).