Takse i naknade

“Nemojte pokušavati biti samo uspešna osoba nego i osoba od vrednosti. ” – Albert Einstein

ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA

(„Službeni glasnik RS“, br. 95/18 i 49/19).

• UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU PREMA STEPENU NEGATIVNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU KOJI NASTAJE OBAVLJANJEM AKTIVNOSTI, IZNOSIMA NAKNADA („Službeni glasnik RS“, br. 86/19 i 89/19).