Doprinosi

“Svako želi biti neko, niko ne želi raditi na tome. “- Johann Wolfgang Goethe

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

(„Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21).

  • PRAVILNIK O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU POVRAĆAJA VIŠE PLAĆENOG DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I PRESTANKU OBAVEZE PLAĆANJA DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE U TEKUĆOJ GODINI (“Službeni glasnik RS”, br. 100/2004).
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SVOJSTVA OSIGURANIKA I OBAVEZI PLAĆANJA DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (“Službeni glasnik RS”, br. 43/2011).
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE DOPRINOSA ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE U REPUBLIČKOM FONDU ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (“Službeni glasnik RS”, br. 69/2008).
  • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIK (“Službeni glasnik RS”, br. 65/2005 i 116/2006).
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

(„Službeni glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – odluka US i 86/2019).

  • Nema podzakonskih akata.
ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

(„Službeni glasnik RS“, broj 25/19).

  • Nema podzakonskih akata.
ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

(„Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17, 113/17 – dr. zakon i 49/21) .

  • UREDBA O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH „MOJA PRVA PLATAˮ („Službeni glasnik RS“, br. 107/20 i 79/21).