Računovodstvo i revizija

“Svaki uspešan projekat pre svoga završetka izgleda kao potencijalna katastrofa.” – Rosabeth Moss

ZAKON O RAČUNOVODSTVU

(„Službeni glasnik RS“, br. 73/19 i 44/21 – dr. zakon).

  • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE („Službeni glasnik RS“, broj 89/20).
  • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM („Službeni glasnik RS“, brој 89/20).
  • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA („Službeni glasnik RS“, broj 89/20).

 

  • PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA („Službeni glasnik RS“, broj 89/20).

 

  • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA („Službeni glasnik RS“, broj 89/20).

 

ZAKON O REVIZIJI

(„Službeni glasnik RS“, broj 73/19).

  • STATUT KOMORE OVLAŠĆENIH REVIZORA (“Službeni glasnik RS”, br. 3/2014 i 28/2014).

 

  • PROGRAM POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA OVLAŠĆENI REVIZOR (“Službeni glasnik RS”, broj 28/2014).