Sprovođenjem Programa”Oporavak i razvoj” obezbeđena su sredstva iz kreditne linije Evropske investicione banke u skladu sa Finansijskim ugovorom između Evropske investicione banke i Republike Srbije.

Pravo na korišćenje sredstava po Programu imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mali i srednji privredni subjekti registrovani u Agenciji za privredne registre i drugim odgovarajućim registrima koji imaju manje od 250 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), kao i veliki privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije (“MidCap”) definisani kao preduzeća sa minimalno 250 a maksimalno 3.000 zaposlenih (sa punim radnim vremenom u svim povezanim licima), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu i koji obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost jednu od delatnosti sa Liste delatnosti koja je sastavni deo Programa.

Sredstva Programa namenjena su za:

  • kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti, ili skladišnog prostora i smeštajnih kapaciteta u turizmu, osim kupovine zemljišta;
  • kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva, osim lakog teretnog vozila vrsta N1;
  • kupovinu računarske opreme;
  • nematerijalna ulaganja (nabavka softvera).

Oprema koja se stiče ulaganjem mora biti nova u slučaju velikih privrednih subjekata, a u slučaju ulaganja u opremu od strane zadruga, mikro, malih i srednjih privrednih subjekata može biti starosti do 6 godina.

Izvor: Portal preduzetništva

Više: http://feb.rs/fiskalne-pogodnosti-i-direktna-davanja/