Nova poreska prijava PP OPO-K i oporezivanje frilensera

Nova poreska prijava PP OPO-K i oporezivanje frilensera

 Izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika je, pored ostalog, propisana nova poreska prijava na Obrascu PP...
Frilenseri – oporezivanje u 2023.godini

Frilenseri – oporezivanje u 2023.godini

Zakonom o porezu na dohodak građana, članom 85, tačka 18 odredjene su obaveze za fizička lica koja posluju preko interneta, tj obveznici gde se plaća porez samooporezivanjem. Obveznici su fizička lica koja ostvare prihod od pravnog i fizičkog lica koje je van...