Zakonom o porezu na dohodak građana, članom 85, tačka 18 odredjene su obaveze za fizička lica koja posluju preko interneta, tj obveznici gde se plaća porez samooporezivanjem. Obveznici su fizička lica koja ostvare prihod od pravnog i fizičkog lica koje je van teritorije Srbije.

Prema ovom poreskom modelu oporezuju se, unutar Srbije, fizička lica koja pružaju usluge drugim fizičkim licima-bebisiterke, čišćenje i održavanje stanova.

Frilenseri će birati izmedju dva modela po kojem žele da budu oporezovani. Oporezivanje se vrši kvartalno. Svakog kvartala biraju model po kom će biti oporezovani.

Za situacije kada frilenser počinje i ostvaruje niže prihode isplativiji je prvi model a za više prihode je adekvatniji drugi model.

Uveden je i obavezni minimalni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji će iznositi  4.206 dinara i odnosi se na oba modela.

Frilenser koji je zaposlen nema obavezu da plaća doprinos za zdravstvo.

Ako u toku kvartala ne ostvari prihod, frilenser neće imati obavezu da podnose poresku prijavu, dok će poreska prijava biti neophodna u kvartalu u kojem su prihodi ostvareni.

Prvi model

Kod prvog modela na kvartalnom nivou neoporezivo je 96.000dinara.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = ostvareni prihod – neoporezivi iznos
Porez 10% = Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa x 20%
PIO 24% = Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa x 24%
Zdravstvo10,3% = Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa x 10,3%(najniži iznos za plaćanje 4.206din)

Drugi model

Kod drugog modela na kvartalnom nivou neoporezivo je 57.000dinara uvećano za 34% bruto prihoda.

Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa = ostvareni prihod – 34% – neoporezivi iznos
Porez 10% = Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa x 20%
PIO 24% = Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa x 24%  (najniži iznos za plaćanje 23.160 dinara)
Zdravstvo10,3% = Osnovica za plaćanje poreza i doprinosa x 10,3% (najniži iznos za plaćanje 4.206din)

Frilenseri će imati pravo na zdravstveno osiguranje za sebe i porodicu, kao i na penziono i invalidsko osiguranje, odnosno biće priznat radni staž. Nerešeno pitanje ostaju njihova prava za trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. 

Tabelarni primer:

OPISPrvi modelDrugi modelPrvi modelDrugi modelPrvi modelDrugi model
Prihod kvartalni100.000100.000153.900153.900300.000300.000
Neoporezivo 34% 34.000 52.326 102.000
Neoporezivo fiksno96.00057.90096.00057.90096.00057.900
Osnovica4.0008.10057.90043.674204.000140.100
Porez 10% 810 4.110 14.010
Porez  20%800 11.580 40.800 
Pio96023.16013.89623.16048.96033.624
Zdravstveno4.2064.2065.9644.49821.01214.430
Neto94.03471.824122.460122.132189.228237.936
Provenat prihoda u odnosu na dažbine5,96%28,18%20,96%21,17%36,92%20,69%