Izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika je, pored ostalog, propisana nova poreska prijava na Obrascu PP OPO-K.

Da podsetimo:

  • po osnovu prihoda koje su frilenseri ostvarili u prvom kvartalu, odnosno od 1. januara do 31. marta 2023. godine, prijava može podneti na novom Obrascu PP OPO-K, s tim da se u ovom slučaju rok od 30 dana za podnošenje prijave računa počev od narednog dana od dana kada se steknu tehnički uslovi za podnošenje prijave na ovom obrascu;
  • u pripremi je tehnička podrška koja će frilenserima u značajnoj meri olakšati podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K, a kada će ova tehnička podrška biti operativna biće objavljeno na sajtu Ministarstva finansija (MF) i Poreske uprave;
  • ukoliko frilenseri žele da za prihode koje su ostvarili u prvom kvartalu 2023. godine prijavu podnesu pre sticanja tehničkih uslova za podnošenje prijave na Obrascu PP OPO-K – to mogu učiniti počev od 3. aprila 2023. godine na Obrascu PP OPO, s tim da u tom slučaju neće moći da koriste tehničku podršku kao u slučaju podnošenja poreske prijave na Obrascu PP OPO-K;
  • MF će objaviti objašnjenja u vezi sa podnošenjem i popunjavanjem poreskih prijava na Obrascu PP OPO, kao i na Obrascu PP OPO-K.