Nova poreska prijava PP OPO-K i oporezivanje frilensera

Nova poreska prijava PP OPO-K i oporezivanje frilensera

 Izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika je, pored ostalog, propisana nova poreska prijava na Obrascu PP...